Inovujeme

Unikátna zastávka MHD na Harmincovej

Nový vstupný verejný priestor štvrte s návrhom a realizáciou originálnej autobusovej zástavky.

Autori diela

Architekti Šebo Lichý, Shota Tsikoliya, Ondřej Janků (Štúdio Collarch)

Mentor

prof. akad. arch. Imrich Vaško,
Ateliér Architektura III, UMPRUM Praha

Aj vďaka pomoci ITB Development sa rozšírila Harmincova ulica z dvojprúdovej na štvorprúdovú cestu, čím sa výrazne zlepšila dopravná prístupnosť  Dúbravky a zlepšili sa aj podmienky pre MHD. Na styčnej hrane ulice a vznikajúcej rezidenčnej štvrte Čerešne v dúbravskej časti Polianky sa pripravuje aj nový vstupný verejný priestor štvrte s návrhom a realizáciou originálnej autobusovej zástavky formou 3D betónovej tlače realizovanej na unikátnom 15-metrovom robotickom páse.

Autobusová zastávka Čerešne je architektonickým manifestom architektov reagujúcim na dnešné ekologické, technologické a spoločenské výzvy. Architektúra objektu symbolizuje miesto, identitu novovznikajúcej štvrte a environmentálne aspekty životného prostredia.  Prírodná organická štruktúra prístrešku zastávky MHD je pokračovaním krajiny a prírody, verejných priestorov, parkov a vnútroblokov obytných blokov Čerešní, kde dva dekoratívne tvarované betónové stĺpy prerastajú do horizontálnej koruny prírodného zastrešenia zastávky, z ktorého vyrastá zeleň s čerešňou.

Pôjde o dizajnové, umelecké aj technologické dielo, ktoré o krok posúva možnosti stavebníctva aj architektonickej tvorby do budúcna.

Slová architektov


Galéria

Unikátna zastávka MHD na Harmincovej


Ďalšie inovácie

1
 / 3

Nový Háj – prvý projekt plne flexibilných bytov

2
 / 3

Wallenrod – patentovaná zelená fasáda