Výstava o budúcnosti Raketovej základne na Devínskej Kobyle

Zdielajte tento článok

V Devínskej Novej Vsi odštartovala výstava ocenených návrhov študentov architektúry z celého sveta, ktorí sa zapojili do ideovej súťaže s názvom Raketová základňa Devínska Kobyla.

Súťaž vyhlásili spoločnosti ITB Development a Architekti Šebo Lichý v snahe zodpovedať otázku, aká by mohla byť budúcnosť bývalého areálu raketovej základne, ktorá roky chátra. Do ideovej architektonickej súťaže sa zapojili študenti z celého sveta – Filipíny, Mexiko, Čína, Írsko a iné. Spolu sa prihlásilo 38 návrhov od 102 študentov zo 17 krajín.

Výber návrhov prebiehal anonymne a realizovala ho porota s medzinárodnými skúsenosťami v zložení Dana Čupková, Miroslava Brooks, Lenka Petráková, Imrich Vaško, Tomáš Šebo, Igor Lichý a čestne miesto v porote mal aj starosta mestskej časti Devínska Nová Ves – Dárius Krajčír.

Počas októbra sa tak na výstave predstavia návrhy, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach a podľa poroty najlepšie uchopili problematiku miesta, definovanie jeho ďalších funkcií, ako aj prípadnej realizovateľnosti v budúcnosti. Medzi ocenenými autormi sa nachádza aj návrh slovenského študenta – Dávida Noska, ktorý sa umiestnil na 2. priečke. Doplnené sú o ďalšie návrhy, ktoré sa porota rozhodla udeliť, a to Cena starostu a Čestné uznanie poroty.

„Vystavené návrhy by mohli byť katalógom inšpirácií pre majiteľov nehnuteľností pri hľadaní programu a spôsobu ich využitia, zároveň by mali slúžiť aj ako inšpirácia pre mestskú časť na prípadné investície do infraštruktúry a napokon aj pre magistrát pri definovaní novej regulácie,“ konštatuje Igor Lichý, architekt a predseda predstavenstva ITB Development.

Výstavu návrhov uviedli do života počas vernisáže, ktorá sa konala 4. októbra. Zúčastnili sa jej pozvaní hostia, vrátane starostu mestskej časti Devínska Nová Ves, členov poroty, jediného oceneného Slováka medzi súťažiacimi, ako aj širšia verejnosť. Výstava je dostupná pre verejnosť v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku do konca októbra.

Názov: Budúcnosť raketovej základne na Devínskej Kobyle
Miesto konania: Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Istrijská 68,  841 07  Bratislava
Usporiadateľ: ITB Development a.s., Architekti Šebo Lichý s.r.o., MČ Devínska Nová Ves
Trvanie: 4.10. – 30.10.2022
Vernisáž: 4. 10. 2022