Slováci sú pri výbere lokality bývania odvážnejší

Zdielajte tento článok

Developerské projekty zamerané na nové bývanie by mali odrážať túžby, nároky a požiadavky klientov. V nedávnom prieskume sme zisťovali, po akom bývaní túžia Slováci. Vyplynulo z neho viacero prekvapujúcich výsledkov. Prieskum bol realizovaný pred vypuknutím aktuálnej situácie s korona vírusom.

Prieskum sme realizovali anketovou formou na vzorke 1 071 respondentov, z toho 639 (59,7 %) mužov a 432 (40,3 %) žien. Rozdelená bola do troch vekových skupín: v skupine od 18 do 26 rokov 707 (66 %) respondentov, v skupine od 27 do 35 rokov 251 (23,5 %) respondentov a v skupine od 36 rokov 113 (10,5 %) respondentov. „Zaujímalo nás, ako si Slováci predstavujú svoje nové bývanie a podľa akých kritérií si bývanie vyberajú,“ vysvetľuje Mgr. arch. Igor Lichý – predseda predstavenstva ITB Development a.s..

Po akom bývaní túžime

Podľa očakávania sa veľkej popularite tešia rodinné domy a byty v novostavbách. Až 52,3 % opýtaných túži po bývaní v rodinnom dome, u žien vo veku 27 – 35 rokov je to dokonca 60 %. Byt v novostavbe si želá 43,7 % Slovákov, pričom táto možnosť prevažuje u mužov. Iba 3,1 % opýtaných si predstavuje bývanie v staršom bytovom dome, k tejto alternatíve viac inklinujú ženy. Pokiaľ ide o mestskú infraštruktúru, respondenti považujú za dôležitú predovšetkým lokalitu – 71,4 %, dopravnú dostupnosť – 68 %, zeleň – 66,7 % a parkovanie – 60,6 %. Na parkovaní bazírujú predovšetkým muži vo veku 27 – 35 rokov, u nich je to až 71,5 %. A čo Slováci od novostavieb očakávajú? Všetky skupiny sa zhodujú na tom, že zeleň by nemala byť iba v okolí, ale mala by byť priamo súčasťou bytového projektu – požaduje to až 60,9 % opýtaných. Prekvapujúcim zistením je, že až 45,8 % respondentov by uvítalo strešnú terasu a 39,4 % miesto na grilovanie. Jedna štvrtina opýtaných by ocenila aj komunitnú záhradu alebo bazén.

Podľa čoho sa rozhodujeme

Najdôležitejším kritériom pri výbere nového bývania je cena (dôležitá pre 77 % opýtaných), no takmer rovnako aj lokalita (dôležitá pre 75 % opýtaných). Z prieskumu ďalej prekvapujúco vyplýva, že vyše 69 % Slovákov je naklonených k zmene lokality svojho bývania. Znamená to, že už nie sme natoľko viazaní na miesto svojho pôvodného bydliska, ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti. Nemenej zaujímavé je tiež zistenie, že dôležitosť developera pri rozhodovaní o novom bývaní stúpa s vekom, v skupine nad 36 rokov je developer veľmi dôležitý až pre 63,7 % respondentov. Inými slovami povedané, čím sme starší a skúsenejší, tým viac si uvedomujeme, akú rolu hrá developer pri výslednej kvalite projektu.

Využitie výsledkov prieskumu

Výsledky tohto prieskumu nezostanú len na papieri. „Teší nás, že väčšina našich dokončených projektov už teraz korešponduje s nárokmi Slovákov. Samozrejme, ich požiadavky v maximálnej miere premietneme aj do budúcich projektov, na ktorých už intenzívne pracujeme,“ uzatvára Mgr. arch. Igor Lichý.