Spoločne za vylepšenie verejného priestoru Blumentál

Zdielajte tento článok

Sme radi, že ITB Development je spoluzakladateľom Blumentálskej partie. Ide o platformu združujúcu aktérov z mimovládneho, verejného a súkromného sektora, ktorých aktivity sa sústreďujú v bratislavskej mestskej zóne medzi Kollárovým námestím a Legionárskou ulicou označovanej ako štvrť Blumentál.

Myšlienka založiť Blumentálsku partiu zaznela prvýkrát pri participatívnom procese ku Kollárovmu námestiu v roku 2017. O rok neskôr sa o tom hovorilo aj na medzinárodnom workshope „WhatCity – O ulici na ulici“, ktorý ITB Development inicioval. Konal sa na Mickiewiczovej ulici. Viac ako 50 expertov hovorilo o potrebe rýchlych zásahov a dlhodobého plánu v tejto mestskej štvrti, ako aj o potrebe užšej spolupráce množstva iniciatív, ktoré sa vo štvrti objavili.

Hlavnou úlohou Blumentálskej partie je vytvárať podmienky pre realizáciu tejto vízie. Preto zbiera potrebné dáta, pomáha pri zapájaní obyvateľov štvrte do debaty o veciach verejných, podporuje pilotné projekty zmien a meria dopady svojich aktivít. Mgr. arch. Igor Lichý z ITB Development a ateliéru Architekti Šebo Lichý je členom správnej rady.

Názov Blumentál pochádza z historického názvu Kvetná dolina (do nemčiny sa prekladá ako Blumental). Kvetná dolina bola v minulosti administratívnou štvrťou Bratislavy a označovala sa aj ako Nové mesto. Historické Nové mesto však nemá nič spoločné s dnešnou mestskou časťou Nové mesto. Centrom štvrte je Blumentálsky kostol postavený v druhej polovici 19. storočia. Dnešnú štvrť Blumentál môžeme chápať ako priestor medzi historickým centrom a mestskou časťou Nové mesto. Je charakteristická množstvo komunitných a spoločenských akcií, ktoré organizujú aj členovia Blumentálske partie. Práve na nich vzniká lokálna identita štvrte Blumentál.

Členovia združenia síce pochádzajú z rôznych sektorov, spája ich však spoločná vízia Blumentálskej štvrte. Patria sem spoločnosti, občianske združenia, nadácie a spolky. Členmi sú Corwin, Green Foundation, ITB Development, Kmeťovo námestie, Punkt, Slovenské centrum dizajnu, Fakulta architektúry STU, Divadlo Ticho a spol., Zrejme a YIT.